Skal ufaglærte fortelle meg hvordan jeg skal gjøre jobben min?

Jeg så faktisk på Folkeopplysningen på NRK da de skulle «avsløre» om noen hadde klart å formidle budskapet som stod i konvolutten til avdøde Rolf Erik. Jeg satt og så på et program hvor igjen medier lot seg styre av en yrkesgruppe som går inn på et område de ikke vet noe som helst om og tror de kan ha regien på. Jeg må innrømme, jeg ble så flau at jeg måtte skru av hele programmet. Jeg ble mest flau over at sterke og flotte kvinner lot seg diktere av en ufaglært som har null kompetanse på dette feltet. Hvor mange andre yrkesgrupper hadde tillatt dette? Ingen andre vil jeg tro.

En kirurg hadde aldri stilt opp og operert noen i et rom som ikke er egnet og trygt for pasienten sin. En seriøs forsker hadde aldri begynt å forske på noe hvis premissene for hans etikk ikke lå til grunn. En lærer ville aldri latt seg diktere av en ufaglært hvordan han skulle gjøre jobben. Men et medium lar en ufaglært diktere hvordan jobben skal gjøres. Er dette den ufaglærtes skyld og ansvar? Nei, det er vårt ansvar som medier å si ifra hvilke forhold og forutsetninger vi kan jobbe under.

Min kritikk går ikke til Folkeopplysningen, de gjør bare noe de ikke vet noe om, men som de får lov til å gjøre. Min kritikk går til meg selv og andre medier der ute som tillater å bli tråkket ned på og styrt av uvitende mennesker som ønsker å få beviser på at f.eks åndeverden eksisterer, det er i alle fall ikke vårt ansvar å bevise. Det er på tide å stå opp og stå stødig som yrkesgruppe. Slutt å la andre ta regien på det vi driver med. Vi må slutte å være ofre og skrike ut at vi er en yrkesgruppe som er utsatt for heksejakt og begynne å ta ansvar for hvordan vi vil bli fremstilt. Jeg vil ikke jobbe under forhold som gjør at jeg ikke får gjort min jobb grundig, derfor sier jeg nei til det som ikke passer inn. Hvis en bestefar kommer igjennom, men mottaker vil ha en kamerat så er det min jobb som medium og formidle bestefaren og ikke noe annet. Som medium har ikke jeg heller regien på hva som blir formidlet, jeg tar igjennom det som kommer, uansett hva som har blitt avtalt før f.eks en persons død.

Jeg ble anbefalt å finne ut hva som stod i konvolutten. Rolf Erik har ikke kommet til meg etter sin død og spurt meg om å gjøre det. Nå og da opplever jeg at jeg vet jeg kommer til å bli kontaktet fordi jeg blir varslet om det. En avdød kan komme til meg og si at jeg vil du skal hjelpe til med denne saken.  Da vet jeg at jeg før eller siden blir kontaktet, jeg bør ikke gjøre noe som helst så lenge jeg ikke får beskjed om dette. Et eksempel er en sak med en avdød som kontaktet meg rett etter sin død og sa at det var noe som ikke stemte, at ting var urettferdig. Jeg ble selv kontaktet av personer rundt han når tiden var inne for det. Mange var i sving for å få dette til, men kontakten blir alltid gjort når den går via rette kanaler uten at jeg må gjøre noe som helst. Mediumskap handler om å gi slipp på kontroll og la åndeverden ta seg av koblingene. Vi kan ikke forvente at Folkeopplysningen vet om dette da de ikke er ute etter å finne ut hvordan vi jobber, men for å avsløre at vi ikke kan gjøre det vi sier vi kan.

Poenget med å være medium er at noe er mystisk, alt kan ikke og skal ikke settes inn i båser på rett og galt. Da vil hele poenget med å være medium borte. Det er ikke heller alt som skal forklares. Det er heller ikke alle som skal tro på det vi driver med, og det er helt ok. De aller fleste mennesker jeg prater med har en oppfatning om at det foregår ting rundt dem de ikke helt forstår, de aller fleste vet at det er noe mer mellom himmel og jord. Jeg lar det være med det.

Mitt poeng er at jeg som medium bestemmer de premissene jeg skal jobbe under. Jeg som medium har ingen plikt til å måtte forklare meg eller bevise hva jeg står for. Det er ingen av oss som behøver. Mine beviser og trygghet ligger i de tilbakemeldingene jeg får fra mitt publikum og mine klienter. Så lenge jeg gjør gode ting, følger lover og følger etikken er jeg langt på vei. Styrken i meg som menneske og medium er det som er viktig. Så kan folkeopplysningen prøve å avsløre meg som svindler eller i beste fall som dum, det er ikke så viktig. Men vi må stoppe å la ufaglærte diktere hvordan vi skal jobbe og under hvilke forutsetninger, for her har vi som er opptatt av yrket vårt mye mer kompetanse og den skal vi og bør vi vise der det skal.

Leave A Response

* Denotes Required Field